Dykutbildning

Upplev en ny och spännande värld. Marstrands Dykcenter har lång erfarenhet av att utbilda dykare. Under säkra förhållanden hjälper våra instruktörer dig att uppleva känslan av att sväva viktlös.  Vi utbildar dykare enligt PADI standards (Professional Association of Diving Instructors). PADI är världens största organisation för utbildning av sportdykare. Detta garanterar dig en lärorik och säker utbildning och ger dig ett certifikat som gäller internationellt.

Marstrands Dykcenter utbildar dykare inom alla nivåer, allt från nybörjare till dykinstruktörer.

PADI Open Water Diver, nybörjarkurs

Här lär du dig grunderna inom reakreationsdykning (apparatdykning). Kille, tjej, gammal eller ung, alla är lika välkomna och har lika roligt. Kursen startar på måndagar(09.00) och slutar på fredagar, vid förfrågan kan även andra upplägg arrangera. Kursen varvar teori med praktik för att på bästa och säkraste sätt lära Dig dina nya färdigheter.

Förkrav:

-10 år fyllda (under 18 år med målsmans godkännande)

-Simkunnig på 200 meter.

-Hälsodeklaration skall fyllas i innan kursstart, vid behov bör läkare kontaktas.

I kursen ingår:

-Lån av dykutrustning, exkl. ABC-paket som finns att köpa till reducerat pris under kursen eller att hyra.

-Kurslitteratur

-Loggbok

-Dyktabell, RDP tabellversionen

-PADI Open Water Diver certifikat

-Medlemskap i Marstrands Dykcenter under 12 månader.

Att tänka på inför kursen:

-Ta med 2 passfoto för certifikatet

-Betala in anmälningsavgift på 1000 SEK på bankgiro: 5866-8492 eller postgiro: 834 39 31-5

för att kunna garanteras platstillgång. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, datum för kursstart samt vilken kurs det gäller. Så snart du betalt in anmälningsavgiften skickar vi teoriboken till dig.

Pris

– 3 200 SEK

-2 800 SEK för ungdomar under 18 år samt studerande mot uppvisande av CSN kort.

PADI Advanced Open Water Diver, fortsättningskurs

-Under fortsättningskursen får du en introduktion till fem olika områden inom dykning.

-Denna kurs passar Dig som nyss tagit ditt Open Water Diver Certifikat, Dig som dykt under flera år eller för Dig som är lite ringrostig.

-Kursen är utmärkt för alla som vill pröva på nya saker under vattnet och få mer erfarenhet tillsammans med instruktör.

-Kursen varvar teori med praktik för att på bästa och säkraste sätt lära Dig dina nya färdigheter. Kursen tar 2 st dagar.

-Kursen innehåller två obligatoriska dyk, navigation och djupdyk.

-Övriga dyk anpassas efter Dina och övriga deltagares önskemål.

-Exempel på dyk är; Vrakdyk, Sök och Bärgning, Peak Performance Buoancy, Multileveldyk, Marinbiologi m.m.

Förkrav:

-10 år fyllda (under 18 år med målsmans godkännande)

-Open Water Diver certifikat eller likvärdig certifikatsnivå inom annan dykorganisation.

-Hälsodeklaration skall fyllas i innan kursstart, vid behov bör läkare kontaktas.

I kursen ingår:

-Lån av dykutrustning, exkl. ABC-paket som finns att köpa till reducerat pris under kursen eller att hyra. Lampa ingår exkl. batterier.

-Fem havsdyk

-Båtutfärder

-Kurslitteratur

-PADI Advanced Open Water Diver certifikat

-Diplom och tygmärke

Att tänka på inför kursen:

-Ta med 2 passfoto för certifikatet

-Betala in anmälningsavgift på 700 SEK på bankgiro: 5866-84 92 eller postgiro: 834 39 31-5 för att kunna garanteras platstillgång. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, datum för kursstart samt vilken kurs det gäller. Så snart du betalt in anmälningsavgiften skickar vi teoriboken till dig.

Pris:

-2 000 SEK

-1 600 SEK vid anmälan i anslut till Open Water Diver kursen och för ungdomar under 18 år samt studerande mot uppvisande av CSN kort.

PADI Rescue Diver, dykledar kurs

-Rescue Diverkursen vänder sig till Dig som vill utveckla dina räddningstekniker inom dykning

-Kursen ger Dig kunskap i att leda eller assistera arbetet vid en olyckplats samt hur Du hanterar en nödsituation.

-Du kommer att genomföra både teoretiska och praktiska prov, alla prov måste vara godkända för att Du skall kunna gå vidare med kursen samt för att för att erhålla certifikatet. Kursen är krävande.

-Kurs upplägg får Du vid kursstart, detta på grund av olika kursupplägg beroende på hur många deltagare kursen har. Kursen beräknas att ta 2-3 dagar beroende på antal deltagare.

Förkrav:

-15 år fyllda

-PADI Advanced Open Water Diver certifikat eller likvärdig certifikatsnivå inom annan organisation.

-Medic First Aid, Emergency First Respons eller motsvarande Hjärt och Lungutbildning med första hjälpen, ej äldre än 2 år.

-Hälsodeklaration skall fyllas i innan kursstart, vid behov bör läkare kontaktas.

I kursen ingår:

-PADI Rescue Diver manual

-Båtutfärder

-Diplom och tygmärke

-PADI Rescue Diver certifikat

I kursen ingår ej;

-Dykutrustning

-Övrig kurslitteratur

Att tänka på inför kursen:

-Ta med 2 passfoto för certifikatet

-Betala in anmälningsavgift på 1000 SEK på bankgiro: 5866-8492 eller postgiro: 834 39 31-5. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, datum för kursstart samt vilken kurs det gäller. Vi sänder PADI Rescue Diver manualen så snart vi erhållit din betalning.

-Köp kurslitteraturen i god tid så att du hinner läsa på.

Pris:

-2 000 SEK

PADI Divemaster, dykledarkurs

-Divemasterkursen vänder sig till Dig som vill arbeta med dykning, detta är den första kursen inom PADIs yrkesutbildningsprogram. Utbildningen är internationell, vilket ger Dig hela världen som arbetsfält.

-Kursen ger Dig kunskap i att planera dykaktiviteter, ta hand om och leda dykgäster, samt att assistera instruktör vid utbildning.

-Kursen innefattar en omfattande teoridel med fysiologi, fysik, RDP (tabellversion och “the wheel”), dykutrustning, övervakning, organisation, etc.

-Under praktikdelen tränas du på att planera, organisera och leda dykaktiviteter samt att assistera instruktör vid övrig utbildning.

-Du kommer att genomföra både teoretiska och praktiska prov, alla prov måste vara godkända för att Du skall kunna gå vidare med kursen samt för att för att erhålla certifikatet.

-Kurs upplägg får Du vid kursstart, detta på grund av olika kursupplägg beroende på hur många deltagare kursen har. Kursen beräknas att ta minst 7 dagar.

Förkrav:

– 18 år fyllda

– PADI Rescue Diver certifikat eller likvärdig certifikatsnivå inom annan organisation.

– Medic First Aid, Emergency First Respons eller motsvarande Hjärt och Lungutbildning med första hjälpen, ej äldre än 2 år.

– Hälsodeklaration skall fyllas i innan kursstart, vid behov bör läkare kontaktas.

I kursen ingår:

– PADI Divemaster manual

-Båtutfärder

-Diplom och tygmärke

I kursen ingår ej:

– Dykutrustning

– Kurslitteratur

– PADI Dive Master certifikat

– Avgift till PADI

Att tänka på inför kursen

– Ta med 2 passfoto för certifikatet

– Betala in anmälningsavgift på 1000 SEK på bankgiro: 58 66- 8492 eller

postgiro: 834 39 31. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, datum för kursstart samt vilken kurs det gäller. Vi sänder PADI Divemaster manualen så snart vi erhållit din betalning.

– Köp kurslitteraturen i god tid så att du hinner läsa på.

– Böcker du behöver är: Dykencyklopedin och Divning Kowledge Workbook.

Pris

– 4 000 SEK

PADI Instruktörs kurs

– Instruktörskursen vänder sig till Dig som vill arbete med utbildning av dykare.

– Utbildningen är internationell, vilket ger Dig hela världen som arbetsfält.

– Kontakta Marstrands Dykcenter för vidare information. Eller Ring vår PADI Course Director, Lasse Källgren på tel: 0733-33 50 09.

PADI Specialty Diver, specialkurser inom olika områden <h2>

-Marstrands Dykcenter erbjuder Dig utbildning och ytterligare erfarenhet inom det område som Du är intresserad av.

-Genom vårt utbud av specialkurser finns det förhoppningsvis något område som Du finner intressant och som Du vill utöka din kunskap inom.

-Vi utbildar “Specialty Divers” inom följande områden;

-Vrakdykning, djupdykning, strömdykning, marinbiologi, multileveldykning, navigation, , sök och bärgning, avvägnings samt utrustning.

-Kontakta dykcentret för ytterligare information, förkrav och kursupplägg.

I kursen ingår:

-Havsdyk

-Båtutfärder

-Kurslitteratur

-PADI Specialty Diver certifikat

-Diplom och tygmärke

Att tänka på inför kursen

-Ta med 2 passfoto för certifikatet

-Betala in anmälningsavgift på 500 SEK på bankgiro: 5866-8492 eller postgiro: 834 39 31-5. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, datum för kursstart samt vilken kurs det gäller. Så snart du betalt in anmälningsavgiften skickar vi teorimaterial till dig

Pris:

4500 SEK